Útvonalak
13. túra:

Csatlakozási pont: Nagyéren a 14. túrához; 81. sz. majornál az. 5. túrához és a 12. túrához

Túra útvonal: Nagyér, Polgármesteri Hivatal – Ambrózfalva – Csanádalberti (kövesút: kb. 7,5 km) – Körös-Maros Nemzeti Park Csanádi puszták területi egysége – Csikóspuszta
Távolság: kb. 15 km, ebből földút 8 km
Menetidő: gyalogosan 3 óra, kerékpárral 1,5 óra
Vasúti megálló: Nagyér, Ambrózfalva, Pitvaros. Vonal: Mezőhegyes-Orosháza

A 14. számú pihenőhelyről elindulva, Petőfi u.18. alatti Zöld Béka Diákszálláshelyről, 60 méter után kiérünk a főútra. Innen a település központjából délre, jobbra indulunk el. Közvetlen a település központjában található a neo-gót stílusban, – 1909-ben épült Református templom és Parókia. Ezután egészen Ambrózfalva központjáig visz utunk, amely 2,5 km távolságra van. Beérve Ambrózfalva központjába, a Községháza mellett jobbra fordulunk és a faluból kivezető műúton haladunk 1, 4 km-t, a Fekete dűlőn, – majd balra fordulva végigmegyünk a 2,4 km-es egyenes szakaszon, amely délre tartva vezet be Csanádalberti településre. Jobbra fordulva, érünk a település széléhez, ahol 250 métert haladva balra vezet utunk a templom felé, s ezzel a településközpontba érkezünk. Itt láthatjuk az Evangélikus templomot és vele szemben a település parkját, amelynek közepében a két Világégés emlékműve található. Ez a falu központja, itt jobbra fordulunk és a főúton egyenesen haladva, elhagyva a falut, a Száraz-éren át haladva, amely 700 méter, balra vesszük az irányt. Itt letérünk a műútról és dűlő úton megcélozzuk a Fekete-halmot, amely az alföldi kunhalmok egyik kiemelkedően szép példánya. Elhaladva a kunhalom mellett, nem sok idő múlva érkezünk meg a Körös-Maros Nemzeti Park Csanádi puszták területi egysége fokozottan védett területe mellé. Utunk a Fekete-halomtól a Szentpéteri dűlőn halad végig és szinte egyenesen (é-k; d-ny-i irányban) az Orgonás dűlőn elfordulva balra közelíthetjük meg Csikós-pusztát.


14. túra:

Csatlakozási pont: Nagyéren a 13. túrához, 6. majorban az 5. túrához, 81. majorban a 12. túrához.

Útvonal: Nagyér, Polgármesteri Hivatal – Nagyér vasúti megálló – Barta-halom – 6. major (Komlósfecskéspuszta) – 81-major
Távolság: kb. 12 km, ebből 6 km földút
Menetidő: gyalogosan 3 óra, kerékpáron 1,5 óra
Vasúti megálló: Nagyér. Vonal: Mezőhegyes-Orosháza

A Petőfi utca 18. szám alatti Zöld Béka Diákszálláshely pihenőhelyéről indulva a település központjába érve jobbra fordulunk és egészen a kis kövesútig folytatjuk utunkat. Itt balra fordulunk, át a vasúton, elhaladva a sertéskombinát mellett, jobbra tartunk. A „Négyes domb” – más néven Barta halom mellett elhaladva balra fordulunk és mintegy 100 métert gyalogolva keleti irányba, jobbra fordulunk, majd 150méter után balra. Ez az út 4,1 km egyenes szakasz és a Mezőhegyes – Tótkomlós műútra visz. Az út során fejlett öntözéses mezőgazdasági területekben gyönyörködhetünk. Rátérve a műútra jobbra fordulunk és 300 métert gyalogolva a város felé, elérjük a 6. major (Komlósfecskés-puszta) bekötőútját balra. Ezen már csak 400 métert kell gyalogolnunk, ahol a régi magtár épülete után jobbra, elérjük a pihenőhelyünket, a Sovák Lovasiskola előtti, hűs tölgyest. Innen műúton folytatjuk utunkat a 81.-es major felé, amely 1,7 km-re található keleti irányba. Útközben láthatjuk az egykori 79-es erdő helyén álló zabsilótornyot.


15. túra:

Csatlakozási pont: Nagyéren a 13. és a 14. túrához

Útvonal: Nagyér – Vass tanya – Tótkomlós-Makó műút (Nagykopáncsi elágazáshoz) – Nagykopáncsi Németh-tanya – Árpád-kori nagykopáncsi templom
Távolság: kb. 8 km, ebből 5 km földút
Menetidő: 1,5 óra gyalogosan, kerékpárral 1 óra
Vasúti megálló: Nagyér. Vonal: Mezőhegyes-Orosháza

A Petőfi utca 18. szám alatti Zöld Béka Diákszálláshely pihenőhelyéről indulva végig haladunk a falu műútján, amely kivezet nyugati irányba. A volt TSZ-telep mellett letérünk a műútról és dűlőúton folytatjuk tovább utunkat a Száraz-érig. Ezen áthaladva egy gémeskúthoz érkezünk, ahol jobbra fordulunk, mivel balra a Körös-Maros Nemzeti Park fokozottan védett területe található, melyre csak kísérővel léphetünk. Jobbra elfordulva egyenesen haladunk a bemunkált szántók között, majd balra fordulva és tovább 450 métert egyenesen haladva eljutunk a Makó-Rákos határdűlőhöz. Itt jobbra fordulva elérjük a Tótkomlósi határdűlőt, ahol balra, majd 200méter elteltével ismét jobbra fordulva elérjük a Makó-Rákos – Tótkomlós műutat. Ezen, Makó irányába haladva 800 méter után jobbra fordulva letérünk a műútról és a Németh-tanya (2009) mellett elhaladva 1200 méter után elérjük a kissé balra lévő a kopáncsi templomot.


16. túra:

Csatlakozási pont: Nagyéren 13., 14., 15. túrához. Tótkomlóson a 17., 18., 19. túrához

Útvonal: Nagyér – Tótkomlós Természet Háza – Szlovák Tájház Szép utca – Epres tér – Csanádi Ízek Háza boltja – Sávolt Zoltán népi iparművész portája – Erzsébet liget
Távolság: kb.6 km műúton
Menetidő: gyalogosan 1,5 óra, kerékpárral 0,5 óra
Vasúti megálló: Nagyér, Tótkomlós. Vonal: Mezőhegyes-Orosháza

A Petőfi utca 18 szám előtti Zöld Béka Diákszálláshely pihenőhelyről elindulva, keleti irányba, elérjük a főutcát. Itt balra fordulunk és kijutva a faluból folytatjuk utunkat észak felé Tótkomlósra. Átjutva a megye határon 2,5 km megtétele után elérjük a Száraz-eret. Ezen áthaladva beérünk a Vági – sori útra, amelyen végig gyalogolva, a Makó – Rákos – Tótkomlós műutat érjük el. Itt jobbra fordulva igyekszünk a belváros felé, áthaladva a vasúton, tovább egyenesen haladunk a központ felé. Itt már rendelkezésünkre áll egy gyalogosok által is használható széles kerékpárút. Elérve a „Komló Szállodát” mely kiemelkedik a városközpont épületei közül, – előtte jobbra fordulunk, ahol 60méter után megérkezünk a Természet Házába. Innen helyi térképpel ellátva a Szlovák Tájházhoz, az Epres téri Csanádi Ízek Házához, melyben egészséges és természetes ízesítők és ivólevek is kaphatók, juthatunk el néhány száz méter megtétele után. A kapott térkép alapján Sávolt Zoltán népi iparművész portája felé visz utunk. Tótkomlós városi utazásunkat az Erzsébet-ligetben fejezzük be.