ÚtvonalakBelterületi túrák:

3 szakaszra osztható, de egybekapcsolható, összmenetidő: gyalogosan 3 óra

1. túra:

Útvonal: ÁMK – Városháza – Evangélikus templom – 18. major – Víztorony – Református templom – Pekeráj – nyári gyakorlópálya állatjárványkórház elkülönítő istállói – volt postakocsi állomás – északi diadalív

Sétánkat a város központjában lévő József Attila Általános Művelődési Központnál kezdjük. Az épületben található a Tourinform-Maroshát iroda is. Az épülettel szemben, a Hild János utcán, található az empire stílusú központi magtár, Az épület bal oldali végénél balra fordulunk, majd jobbra a parkon át vezető járdán, az úttesthez érünk. Az út mások oldalán találjuk a Centrál Étterem patinás épületét. Vele szemben áll a Városháza. A vasúti átjárót elhagyva, a Kozma Ferenc utca 3. szám alatt a baloldalon látható az evangélikus templom. Továbbhaladva déli irányba, több ún. kettős tiszti lakot látunk. A 14. sz. alatt találjuk a régi Mezőhegyes első „civil” emberének, a jószágigazgatónak a villáját. A 12. sz. alatt van a gazdasági osztály egykori igazgatósági épülete. Az utca végén álló sarokház volt a régi Csikós Csárda. Továbbhaladunk dél felé, az ókaszárnya mentén és megérkezünk az ómezői majorudvarhoz. Majd a volt tejház előtt picit balra (földút), és az első kis utcán jobbra fordulva, rögtön az utca elején megtaláljuk a két földbe süllyesztett csikósalakot az ún. putrikat. Visszatérünk a volt csárdához. Attól nyugatra (balra) fordulunk a műúton, amely a Ménesbirtok Zrt. Vetőmagüzeméhez vezet. Itt található a 18. major két zabsilótornya. Visszatérünk a Kozma Ferenc utcához, és annak keleti (jobb) oldalán fekvő parkban látható a ménesbirtoki hősi halottak emlékműve, Mögötte található a víztorony. A park mögötti területen található a jelenleg nem üzemelő strand, majd kicsit feljebb a Békás-tó. A parktól Észak felé tartva tovább, majd az első utcán jobbra, a Kossuth utcára érkezünk. Legdélibb épület a jobb oldalon, a volt Vásárcsarnok, Következő jelentősebb épület a református templom. Mellette a református lelkészlak. Ezzel szemben, a Kossuth utca 10 sz. alatt találjuk az ország egykori legnagyobb cséplőházát, az Öregcsűrt. A vasúti átjáró után balra látható az építészeti telep. A teleppel szemben lévő kis közben található az ún. Újkaszárnya. A Kossuth utcán balra továbbhaladva, a romantikus korszakot őrzi a 12. szám alatti épület, az egykori főépítészi villa. Ezzel az épülettel szemben, a 39 számnál van az ikerszárazmalom, és a 43-45. szám alatt az ún. Pekeráj. A Pekerájjal szemben látjuk a nyári vagy nyitott lovardát, Balról a lakótelephez érkezünk, az utca beletorkollik a battonyai útba, melyen balra megyünk tovább. A lakótelepet elhagyva, a bal oldalon a Ménesbirtok mögött haladunk az utca végéig. Jobbról a Kossuth u. 53-55. és 57. szám alatti három épület, melyek eredetileg az állatjárványkórház elkülönítő istállói voltak. A Kossuth utca és a II. József körút kereszteződéséhez érkezünk. Itt balra fordulunk a II. József körútra. Pár méter után a Makó-Orosháza útkereszteződéshez érünk. Itt balra térünk, a Ménesbirtokhoz vezető útra. Szemben már látjuk az északi diadalívet. Rögtön a sarkon áll a volt főállatorvosi villa, mellette a ménes egykori állatkórháza. Ezzel szemben található az egykori postakocsi-állomás és vendéglő. Továbbhaladva az északi diadalíven át a reprezentatív ménesbirtoki központba jutunk.


2. túra:

Kapcsolódási pont az 1. túrához: Északi diadalív

Útvonal: Északi diadalív – Hotel Nónius – Nyári lovarda – Központi istálló – Kocsimúzeum – Fedett lovarda – platánfa – Ménesbirtok Zrt. igazgatósági épület – Déli kaszárnya – Déli diadalívek

Az északi diadalíven belépve, a ménesbirtok központjába jutunk. Jobbról találjuk az egykori ménesosztály laktanyát, a mai Nonius Hotelt. A szálló előtt található egy harangláb. A szálló előtti nagy területen, óriási platánok és juharfák árnyékában terül el a nyári lovarda. Ezt jobbról határolja a központi istálló. Erre merőleges épület a Kocsimúzeum. A sportlóistálló mellett lévő kapun áthaladva, balról a fedeles lovardát láthatjuk. Mellette a nagy platánfa. Vele szemben van a hajdani ménesparancsnokság, most a Mezőhegyesi Ménesbirtok ZRt. igazgatósága. Következik a jobb oldalon, a forgóajtón átkelve, a déli kaszárnya. A déli diadalív alatt elhagyjuk a ménesbirtoki területet, és a templomligethez jutunk (Szent György tér).


3. túra:

Kapcsolódási pont az 2. túrához: Déli diadalív

Útvonal: Béke park – Kis diadalív – Emberkóróda – Gyűjtemények – Római katolikus templom – rk. kat. Plébánia József Attila Általános Művelődési Központ – Központi magtár – Vadász vendéglő – Indóház – korzó- Kultúrcsarnok – Bazár – Centrál Étterem

A Béke parkba érkezünk. A déli diadalívtől jobbra egy kisebb diadalívet fedezhetünk fel. Jobbra található a volt emberkóróda. Szemben, az árnyas park védelmében, klasszicista stílusú római katolikus templom. A templomtól balra található az I. világháborúban elesett méneskari tisztek 1923-ban felállított emlékműve. A templomot elhagyva, a védett hársfák alatt kígyózó sétány a római katolikus plébániához vezet. Az épület mögött található a József Attila-emlékmű. A parkban kapott újra méltó helyet a Kozma Ferenc Emlékmű. E parkkal szemben van a József Attila Általános Művelődési Központ. Az ÁMK főbejáratával szemben, a Hild János utcán található a központi magtár. A magtártól nyugatra, a vasútállomás felé haladva, balról a Hild utca sarkán találjuk az egykori Vadász Vendéglő épületét. Vele szemben látjuk az indóházat. Innen induljunk el kelet felé a Petőfi sétányon (közismert nevén: korzó), amelyre 13 fehér indás lámpás árkádívet állítottak 1924-ben, az ívekre régen rózsa volt futtatva. Útközben két faverandás pavilon mellett haladunk el, melyek 1938-ban épültek. Majd a régi mozihoz érkezünk, melyet kultúrcsarnoknak neveztek. Jobb oldalon látható kis fatornácos épület az ún. Bazár. Vele szemben, a sétány végén áll a Centrál Étterem, ezzel visszaérkeztünk körsétánk kiindulópontjához.


Külterületi túrák:

4. túra

Útvonal: Indulás az ÁMK elől – Lovaspálya – Kitérő a 20. majori méneshez és a 21. majorba – 73-as major – Zabsilótorony Csatlakozás a 11. és 12. sz. útvonalba
Távolság: kb. 18 km, ebből földút 15 km
Menetidő: gyalog 4, kerékpárral 2 óra
Vasúti megálló: Mezőhegyes. Vonal: Békéscsaba-Mezőhegyes-Újszeged; Mezőhegyes-Tótkomlós-Orosháza-Mezőtúr; Mezőhegyes-Battonya.
Vasúti megálló útközben: Belsőkamaráspuszta (21. major). Vonal: Mezőhegyes-Békéscsaba

A túrát a József Attila Általános Művelődési Központtól kezdjük. A műút felé vezető járdán indulunk egyenesen, elhaladva a József Attila –emlékmű mellett, a Kozma F. utcán balra, majd a déli diadalív után rögtön jobbra kanyarodunk. A lakótelepi épületek mellett elhaladva kb. 300 m után a Mezőhegyest Battonyával összekötő közúthoz érünk, ahol balra fordulunk. Északi irányba (balról a ménesudvar mellett) haladva az útkanyarulattól kb. 500 m-re, az első útkereszteződésnél jobbra kanyarodunk. (Tábla jelzi: Kiállítási Centrum, Lovaspálya). Kb. 1 km után, baloldalról a nemzetközi versenyeket is lebonyolító lovaspályát láthatjuk. A túránkat K-i irányba folytatva, balról a temető mellett haladunk el. A temető végénél jobbra utunk nemsokára keresztezi a Mezőhegyes-Kétegyháza közti vasútvonalat. Földúton haladunk tovább. A vasúti átjáró után kb.100 m-re, a Digesztori-erdő sarkánál háromfelé ágazik az út.

Kitérő 21-es majorba:
Egyenesen tovább menve a 21-es majorba érkezünk (Belsőkamaráspuszta).

Kitérő a 20-as majori méneshez: Egyenesen tovább haladunk és az öntözőcsatornán való átkelés előtt balra fordulunk. Kb. 500 m után a 20-i ménes empire istállójához érünk, ahol a kanca- és csikóállomány látható

Eredeti utunkat folytatva az útelágazásnál az ÉK-i ágra tartunk, a 73-as majorba (Csatókamarás) vezető, öreg kőrisekkel és tölgyekkel szegélyezett földúton, majd egy törés után közel É-i irányban folytatjuk. A 22-es majori elágazástól 4 km-re átkelünk az Élővíz-csatornán és nemsokára a 73-as majorba érkezünk (Csatókamarás). A majorból K-i irányba kiinduló egykori Aradi úton tovahaladva a még meglévő hét zabsilótorony egyikéhez jutunk. A szántóföld közepén, magányosan álló építményként, messziről látható az ún. csatókamrási zabsilótorony. Itt csatlakozhatunk a 11. és a 12. sz. útvonalba a 67. major, Battonya, illetve Tótkomlós felé, vagy visszamegyünk Mezőhegyesre ugyanezen az útvonalon.


5. túra:

Útvonal: Mezőhegyes, ÁMK – 6-os major – 81-es major – Aradi-híd – Tótkomlós, Széchenyi utca (főutca).
Távolság: 22 km, ebből földút 12 km
Menetidő: gyalog 4,5 óra, kerékpárral 2 óra
Vasúti megálló: Mezőhegyes, Tótkomlós. Vonal: Békéscsaba-Mezőhegyes-Újszeged; Mezőhegyes-Tótkomlós-Orosháza-Mezőtúr; Mezőhegyes-Battonya

Túránk a József Attila Általános Művelődési Központ hátsó bejáratától indul. A műút felé vezető járdán indulunk egyenesen, elhaladva a József Attila –emlékmű mellett, a Kozma F. utcán balra, É felé tartva, a déli diadalív alatt.(csak gyalog), áthaladunk a Ménesbirtok központján. (Kerékpárral a kis diadalív alatt áthaladva, a Ménesbirtok mögötti kerékpárúton végig egyenesen és az északi diadalívnél érkezünk meg). Az északi diadalív alatt áthaladva, balról a volt Hangai Vendégfogadót (ma szakképző iskola) hagyjuk el. Keresztezzük a Pitvaros-Mezőkovácsháza utat, és ÉK-re tartva a tótkomlósi úton megyünk ki a városból, az Élővíz-csatornán át. A hídtól 2,5 km után, a tehenészeti telep után a közel É-i irányba vezető burkolt úton megyünk tovább. K-re a 6-os major (Komlósfecskéspuszta) látszik, régi magtárral. A magtár után jobbra Sovák Péter Lovasiskolájához térhetünk be, ahol túraútvonali pihenőhely található. Egyenesen továbbhaladva balról a 79. majori zabsilótorony, majd az út végén jobbra a 81-es major (Táncsicstelep)> következik. A tehenészet után következő jobb kanyarral a major központja felé megyünk. A kanyarnál egyenesen tovább vezető földúton – az egykori kisvasúti töltésen haladva ÉK-i irányba, érintve bal kéz felől a 83-as szalagerdőt, az Aradi útra jutunk. Itt balra, NY-i irányban Tótkomlósra érnek. Tótkomlós felé tartva (NY), 1 km-en belül keresztezzük a Száraz-eret. A Száraz-ér Aradi úti hídján átkelve, jobbról akác- és kökénybokrok mögött néhány hektáros erdő látható. Utunkat a városig balról akácos erdősáv, jobbról hatalmas szántóföld szegélyezi. Jobbra fordulunk a Tompa utcára, melynek végén jutunk a Békéscsaba-Makó főközlekedési útra (Széchenyi István utca), ami a város főutcája. A Tompa utcai kereszteződéssel majdnem szemben találjuk a Szlovák Tájházat (Széchenyi u. 11.).


6. túra:

Kapcsolódási pont az 1. és 5. túrához : Centrál Étterem. A 12. túrához a Tompapusztai útelágazásnál.

Útvonal: Indulás a az ÁMK elöl – Strandliget – 39-es major – 48-as erdő (Feneketlen-tó) – 57. major – Mezőhegyes
Távolság: 15 km, ebből földút 5,5 km
Menetidő: gyalog 3 óra, kerékpárral 2 óra
Figyelem: A túra az államhatár mentén vezet, a leírt útvonaltól ne térjünk el!
Vasúti megálló: Mezőhegyes, Battonya. Vonal: Békéscsaba-Mezőhegyes-Újszeged; Mezőhegyes-Tótkomlós-Orosháza-Mezőtúr; Mezőhegyes-Battonya.
Kitérő 57. majorba: Belsőperegpuszta vm. (Mezőhegyes-Battonya).

A József Attila Általános Művelődési Központ hátsó bejáratától indulva, a műút felé vezető járdán indulunk egyenesen, elhaladva a József Attila –emlékmű mellett, a Kozma Ferenc utcán jobbra fordulva kb. 500 m megtétele után, az út végénél – a Strandliget sarkánál – balra kanyarodunk. A Béka-tónál pihenőhelyet találunk. Burkolt úton tovahaladva elhagyjuk a várost és kb. 2 km megtétele után érintjük a 39-es majort. A 39. majorban is van egy zabsilótorony, ennek megtekintéséhez a műúton be kell menni a majorba. A buszfordulóban egyenesen menni tovább a földúton. Majd a baloldali házsorok végén, a fasor kezdeténél balra fordulva, onnan kb. 70 méterre van torony. Ha nem megyünk le a toronyhoz, akkor az óperegi úton haladva tovább (5,5 km) a 47-es majorhoz érünk. É-irányban áthaladva a főutcáján, az egykori iskola épülete mellett K-i irányba fordulva régi kisvasúti töltés mentén (2,5 km), a 48-as erdőhöz érünk. Az erdő szélén haladunk tovább egyenesen, majd a NY-i sarkánál balra fordulva utunkat 48-as majori bekötőútig (1,5 km) folytatjuk. Ott a 48. majorban találjuk a másik ménest. Az istállótól jobbra található a csikóslak (putri), elhanyagolt környezetben. Utána a túraútvonal É.felé, folytatódik. A 48-as erdő É-i sarkánál a Mezőhegyes-Battonya közti közúthoz érünk, azon jobbra, Battonya felé megyünk a buszmegállóig, utána jobbra fel a földúton a Feneketlen-tóhoz (kráter) érkezünk. Majd visszafordulva a műútnál balra visszatérhetünk Mezőhegyesre, Belsőperegpusztai (57.major) kitérővel. Jobbra Battonyára vezet az út.

Kitérő az 57. majorba:
A Mezőhegyes-Battonya közúti kereszteződésnél balra fordulunk, nemsokára jobbról egy újabb, magányosan álló zabsilótornyot (56. major) figyelhetünk meg. Kb. 1,5 km után fasorral szegélyezett bekötőúton jobbra fordulunk, a peregi kerület központjába, az 57. majorba (Belsőperegpuszta), ahol a központi magtár épületet és az egykori intézői parkot vehetjük szemügyre. Az egykori ún. kastélyépületnél (ahol jelenleg bolt van) jobbra megyünk és balra két ház közötti területen befordulva, az egykori, fából készült komlószárítót láthatjuk. Visszatérve a majorba vezető úthoz, jobbra térünk rajta, és egyenesen tovább a Mezőhegyes-Battonya vasútvonalhoz érünk. Az átjárótól balra a peregi vasúti megálló (Belsőperegpuszta) áll, míg tőle 200 m-re található az elevátor-magtár.