Természeti értékek


Körös-Maros Nemzeti Park Fehértó területegysége (Távcső ajánlott.)

cimerA nemzeti park honlapját, itt tekintheti meg.
Kardoskúton a Körös-Maros Nemzeti Park gondozásában lévő Fehértót tekinthetjük meg, mint vizes élőhelyet az alföldi pusztaságban, amely fontos megállóhelye a madárvilágnak. Nyáron a tómeder kiszárad, és sólerakódás virít messziről a szikes tájon. A Kardoskúti Fehértó a Dél-Tiszántúl legértékesebb, időszakos vízállású, sajátos vízutánpótlású szikes tava. Az 1966. óta természetvédelmi oltalom alatt álló terület a környező puszták, a hajdani vásárhelyi puszta védetté nyilvánításával 1997 óta 5629 hektáron a Körös-Maros Nemzeti Park részterülete. A tó és környékének földtani, víztani, madártani és növénytani értékei indokolják a magas szintű védelmet. A szikes tó 1979. óta a Ramsari Egyezmény hatálya alá tartozik. Tél végén gyülekeznek a tavon az északra vonuló vadludak és récecsapatok több tízezres tömegben. A tószéli rétek füves tocsogóin nagy- és kispólingok, és pajzsoscankók csapatai pihennek. A tavasz melegedésével a szikes partokon közel a vízhez építi fészkét a gulipán. A tó partján csenkeszes, bárányparéjos szikfokon széki lile foglalja el fészkelő helyét. A magasabb füvű legelőn bíbicek, godák és piroslábú cankók költenek. Októberben-novemberben a daru vonulása különleges esemény a tó életében. A darvakkal egyidőben indul az északi vadlúdvonulás is. Ősszel hatalmas madársokadalom népesíti be a tavat és környékét A tavat ősi pusztai és másodlagos vetett gyepek, szántóföldek övezik. A mai pusztanevek (Fecskés, Kis-Bogárzó, Nagy-Bogárzó, Csomorkány) mind egykori tavak, vízállásos területek helyét jelölik. Az ősi löszgyepfoltokon értékes és ritka fajok élnek, mint a vetővirág és a közönséges borkóró. A Vásárhelyi puszta védelme a régi tanyavilág emlékeivel lehetőséget ad arra, hogy a paraszti világ kultúrája, gazdálkodása fennmaradjon. A táj szépsége, a töretlen látóhatár, a gyepek, extenzíven művelt szántók mozaikjainak megőrzése biztosíthatja a vidék természeti értékeinek fennmaradását. Kardoskúti Fehértó területi egység Sóstói-telepén található a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság magyar szürke szarvasmarha, racka- és cigájajuh állománya. Kardoskút-Pusztaközpontban található a Kardoskúti múzeum, amely a volt csendőrlaktanya épületéből lett kialakítva. A kiállítás összefoglalja és bemutatja a terület történetét, természeti értékeit. Figyelemmel lehet követni a táj változásait, növény- és állatvilágát régi térképekkel, rajzokkal, fotókkal, preparátumokkal illusztrálva. Továbbhaladhatunk Orosháza-Gyopárosfürdőre, illetve földúton keresztül a békéssámsoni Török-hídhoz, vagy ugyanezen útvonalon vissza a kiinduló pontra.