Bibliográfia

 • 1.Békés békétlenség : a Békés megyei zsidók története / ifj. Balogh István. –Tótkomlós-Budapest : Szerzői K., 2007. – 416 p. : ill., fotók ; 24 cm
  ISBN 978 963 06 3037 5
 • 2.„Embernek lenni és mindig szabadnak” : Emlékezések a tótkomlósi ’56-ra / [szerk. Szincsok György]. – Tótkomlós : Szincsok Gy., Kancsó J., 2006. – 155 p. : ill. ; 21 cm
  ISBN 963 06 1013 2
 • 3.Kalászok Tót-komlós multjából s jelenéből : emlékül összeszedte Tót-komlóson 1880-ban Horváth Sámuel / Horváth Sámuel ; [szerk. Szincsok György]. – Tótkomlós : Szincsok Gy., [2009]. – reprint kiad. – 115 p. : ill. ; 21 cm
 • 4.Komlósi olvasókönyv = Komlósska Citanka / [szerkesztőbiz. Chlebniczki János, Gombos János, Szincsok György]. – Békéscsaba : Magyarországi Szlovákok Szöv. Szlovákok Kutatóintézete, 2000. – 212 p. ; 24 cm
 • 5.A komlósi tóra = Komlósska tóra / Benedek István Gábor. – Békéscsaba : Tevan, 2003. – 138, 146 p. : ill. ; 21 cm
  Regény
  ISBN 963 7278 851
 • 6.Látnivalók Békés megyében : [Békés megye útikönyve praktikus tanácsokkal] / [főszerk. Klinkovics Márta] ; [szerzők Gila Károly et al.]. – Miskolc : Well-Press, 2001. – 208 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm. – (Vendégváró, ISSN 1219-431X)
  ISBN 963 86137-5-0
 • 7.Rendhagyó memoár / Szincsok György. – Tótkomlós : Szincsok Gy., 2008. – 431 p. : ill., fekete-fehér fotók ; 25 cm
 • 8.Tótkomlós negyedszázados története : 1944-1970 / [a politikai, társadalmi és gazdasági élet fejlődését bemutató fejezeteket Szincsok György írta, a kommunális, kulturális, egészségügyi, szociálpolitikai ágazatok alakulását ismertető fejezeteket Lugosi Mátyás. – Tótkomlós : Tk. Nagyközség Tanácsa, 1972. – 113 p. : ill. ; 25 cm
 • 9.Tótkomlós néprajza : a település alapításának 250. évfordulója tiszteletére / [szerk. Szincsok György]. – Tótkomlós : Tótkomlós Város Önkorm., 1996. – 416 p. : ill. ;
  23 cm
  ISBN 963 03 4018 6
 • 10.Tót-komlós története : a község és az ág. hitv. Egyház 150 éves évfordulója emlékére / a községi képviselőtestület megbízásából írta Gajdács Pál ; [a fülszöveget és az utószót írta Szincsok György. – Tótkomlós : Yes-Press 2001. Bt., 2006. – 428 p. : ill. ; 21 cm
  ISBN 960 06 0266 0
 • 11.Tótkomlós története : a település alapításának 250. évfordulója tiszteletére / [szerk. Szincsok György]. – Tótkomlós : Tótkomlós Város Önk., 1996. -571 p. : ill. ; 23 cm
  ISBN 963 03 4018 6
 • 12.A tótkomlósi zsidók története : „Ezek a sorok emlékezésed alapjai” / ifj. Balogh István. – Tótkomlós : Yes-Press 2001 Bt., 2004. – 128 p. : ill. ; 24 cm
  ISBN 963 460 050 6
 • 13.Az újratelepült Tótkomlós első fél évszázada / Gombos János. – Tótkomlós : Csontos P., 1987. – 56 p. : ill. ; 24 cm
  ISBN 963 03 2745 7
 • 14.Barangolások a Száraz-ér mentén, Szerk: Stirbiczné Dankó Katalin, Kolorprint Kft. Békéscsaba, ISBN 963 214 832 0
 • 15.Száraz-ér és vidéke, Szerk: Stirbiczné Dankó Katalin, Száraz-ér Társaság, 2009, ISBN 978-963-06-6870-5
 • 16.Szlovák nemzetiségi tájház Tótkomlóson, Dr. Boros Marietta, Tótkomlós Nagyközség Tanácsának Végrehajtó Bizottsága
 • 17.Komlós története az újkőkortól a XVII. sz. végéig, Csontos Pál – Tótkomlós : Yes-Press 2001 Bt., 2009.
 • 18.http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Mako_monografia_sorozat/pages/monografia_4/002_torteneti.htm

Magyarországi szlovákság – Irodalom

 • Bartók Béla: Népzenénk és a szomszéd népek zenéje, Budapest, 1952
 • Dávid Zoltán: A magyarországi szlovákok száma, Medvetánc, 1988/89
 • Käfer István: Szlovákok Magyarországon 1945-1975 bibliográfia
 • Gyivicsán Anna: Fejezetek a magyarországi szlovákok életéből, Budapest, 1985 (kétnyelvű kiadvány); Anyanyelv, kultúra, közösség. A magyarországi szlovákok, Budapest, 1993, 358. o.; Fejlődésváltozatok a magyarországi szlovákok hagyományos kultúrájában; klny. Budapest, 1996 – kétnyelvű kiadvány. A szlovák, kultúra változásai városi környezetben, Nyíregyháza, Regio 1991. 1. szám
 • Kiss Jenő: Magyar anyanyelvűek – magyar nyelvhasználat, Budapest, 1994
 • Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Maďarska – A magyarországi szlovákok népi kultúrájának atlasza, Békéscsaba, 1996. Szerkesztette: Gyivicsán Anna, Krupa András, Mojmír Benža;
 • Szarka László: A szlovákok története é.n. Bereményi Kiadó
 • Békéscsaba néprajza, szerkesztette: Grin Igor, Krupa András, Békéscsaba, 1993
 • Tótkomlós néprajza, szerkesztette: Szincsok György, Tótkomlós, 1996
 • Interetnikus kapcsolatok Északkelet-Magyarországon, szerkesztette: Kunt Ernő, Szabadfalvi József, Viga Gyula, Miskolc, 1984
 • Dedinszky Gyula: A szlovák betű útja Békéscsabán, Békéscsaba, 1987
 • Krupa András: A magyarországi szlovákok folklórkutatásának eredményei, Budapest, 1979; A délkelet-magyarországi szlovákok hiedelemvilága, Debrecen, 1987 (szlovák változata: Budapest, 1988)
 • Tájházak, gyűjtemények, falumúzeumok a magyarországi szlovák településeken, Békéscsaba, 1997.