Projekt bemutató

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból turisztikai tevékenységek

ösztönzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok  közreműködésével megvalósuló,

Agroturisztikai Bemutató Központ létesítése

A Marosháti Kistérség Turizmusáért Egyesület az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban benyújtott támogatások jogcímre sikeresen pályázott.

A pályázat azonosítószáma: 21194844. Megítélt támogatási összeg: bruttó 32.001.626.-Ft.

A projekt utófinanszírozású, a benyújtott számlák és megvalósított fejlesztés elszámolása után a megítélt és tényleges támogatási összeg: 30.054.847.-Ft.

A projekt megvalósítása során az Egyesület telephelyén, a Nagyér. Petőfi Sándor u. 23. sz. alatt Agroturisztikai Bemutatókőzpont került kialakításra. Egy már meglévő ingatlan átépítésével és felújításával egy tipikus falusi porta jött étre, ahol lehetőség van állattartásra, kertművelésre, kiállítások, bemutatók megtartására, ahol interaktív formában gyakorolni is lehet a falusi életvitelt. Az építés során a falusi parasztház képét igyekeztünk megőrizni, a két szobában kiállításokat, bemutatókat, foglalkozásokat tartunk. A hátsó traktusban található egy eredeti kamra, amelyben a kertben termesztett zöldségekből és gyümölcsökből készített, általunk eltett savanyúságokat, befőtteket, lekvárokat tároljuk. A konyha alkalmas falusi ételek elkészítésére. Az udvaron melléképületek is találhatók: sertésól és baromfiól, ahol őshonos, erre a vidékre jellemző háziállatokat is tartunk.

Reményeink szerint a falusi miliőt visszatükröző építmény ugyanolyan sikeres befektetés lesz, mint a turizmust szolgáló korábbi fejlesztéseink.

Fotók e projekt megvalósításáról


Gyalogtúra útvonalak hálózata

a Marosháton

DAOP-2.1.1/E-2008-0027

Igazi, aktív kikapcsolódásra alkalmas térséggé változik a Maroshát térsége. A 2009. március 31-én indult projektben gyalogtúra útvonalak hálózata létesül a turisztikai kistérségben, és lehetőség lesz a tájat bejárva a kihelyezett tájékoztató táblák alapján a terület alig ismert vagy rejtett természeti és kulturális kincseinek felfedezésére is. Tavaszig pihenésre vagy éppen piknikezésre is alkalmas pihenőhelyeket alakítunk ki az útvonalak mentén.

A gyalogtúra útvonalak a Marosháti Kistérség Turizmusáért Egyesület gesztorságával hat konzorciumi tag részvételével valósul meg. A konzorciumi tagok: Mezőhegyes Város Önkormányzata, Tótkomlós Város Önkormányzata, Mezőkovácsháza Város Önkormányzata, Békéssámson Nagyközség Önkormányzata, Nagyér Község Önkormányzata, Petőfi Vadásztársaság Pitvaros.

A turisztikai fejlesztés során a térséget feltáró, több mint 100 km-es túraútvonal hálózat kialakítása történik meg kül- és belterületen. Az utak mentén pihenőhelyeket hozunk létre, melyeknél információs tájékoztató táblán az adott terület fontosabb turisztikai látnivalóiról adunk tájékoztatást, szöveges és térképi megjelenítéssel. A projekt részeként az útvonalhálózatról honlap is készül, melyen hamarosan a térség minden fontos információt megtalálják a túrázásra készülők. A honlap anyaga rövidített formában, nyomtatott kiadvány alakjában is elkészül. A projekt keretében új külsőt és funkciót kap a tótkomlósi ún. Kisbirtokos épület, mely Természet Háza néven a kistérség bemutató központjává válik. A fejlesztés várhatóan 2010 tavaszára készül el.

A projekt az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplő Dél-alföldi Operatív Program – Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés – Aktívturisztikai fejlesztések tárgyú felhívásra benyújtott, DAOP-2.1.1/E-2008-0027 azonosítószámú, „Gyalogtúra útvonalak hálózata a Marosháton” c. nyertes pályázat keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. A beruházás összköltsége 193.667.350 Ft, melynek 84,95%-ára (164.520.414 Ft) vissza nem térítendő pályázati támogatást nyertünk.

Ehhez a fejlesztéshez számos turisztikai potenciált emelő ötlet megvalósítása társul. Terveink között szerepel az útvonalak határon átnyúló bővítése éppen úgy, mint egyéb aktív turisztikai lehetőségek bővítése, legyen szó vadászatról vagy horgászatról.

Marosháti túraútvonalakat bemutató prezentáció letöltése (PPS formátum, 4,2 MB)