Útvonalak
A túraútvonalak bővített részletes leírását itt olvashatja.


Belterületi túrák

Két összekapcsolható útvonal

26. túra:

Útvonal: Városháza – Csanád Vezér szobor – Római Katolikus Templom – Park-Emlék sétány, Bereczki Máté növényvédő emléktáblája – Kripta sor és régi temető öreg fákkal – Parkfürdő és kemping – Szabadidő Park – tölgyes – termálkút – Kutas-éri csatorna híd – Petőfi utca, régi iskola, Városi Könyvtár – Városháza

Távolság: 3 km, menetidő: 1 óra

Utunk a Városházától indul. A kijárattól balra a Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és parkja látható Csanád vezér szobrával és egy nőalakkal. Az útkereszteződésnél található a római katolikus templom. Vele szemben a másik oldalon, az Alkotmány utcán délnek indulunk. Balról a belvárosi parkot láthatjuk az I. világháborús emlékművel. Továbbhaladva a helyileg védendő épületben helyet foglaló középiskolai kollégiumot láthatjuk. Jobb oldalon a Művelődési Ház. A művelődési ház és a régi mozi (ma disco) előtt kialakított Történelmi Emléksétány mellett haladunk el. A lakótelepet elhagyva, a régi temető kriptasora előtt haladunk, ebben a temetőben van a kegyeleti emlékpark. A kriptasor után jobbra vezető betonút a Park Fürdőhöz felé vezet, mellette a Borostyán kemping. Továbbhaladva kiérünk a városból a Parkerdőbe. A parkerdő ligeteiben és tisztásain pihenő és játszóhelyek, sétautak szalonnasütő-helyek várják a természetkedvelő látogatókat. A Parkerdőt délről a Kutaséri-csatorna határolja, mellyel párhuzamosan haladva a sétaúton elérjük a város nagy kiterjedésű, fiatal tölgyerdőjét. Itt található a Strandfürdő „szíve” a termálkút. A kút után a város felé kanyarodva a csatorna hídján át elérjük a Petőfi utcát, melynek Árpád utcai kereszteződésében található a régi iskola eredeti ablakokkal, ép homlokzati díszekkel. Ebben az épületben indult 1954-ben a gimnáziumi oktatás (ma varróüzem működik benne). Az Árpád utcán központ felé haladva érintjük a Városi Könyvtárat, majd 150 méter után nyugati irányból elérjük a városközpontot, a Városházát.


27. túra:

Útvonal: Városháza – Árpád utca – Petőfi utca – Szabadság utca – Ipartelepi utca – Móra utca – Kodály köz – Református Templom – Parókia – Régi iskola (nevezetes tölggyel) – meleg vizes kút – temető (Jasik Lajos 48-as honvéd őrmester sírja) – Mikes utca – Rákóczi utca – Ipartelepi út – Sármezey utca – Alkotmány utca – Városháza

Távolság: 9 km, menetidő: 3 óra
Közlekedési kapcsolatok: Mezőkovácsháza-felső vásútállomáson a Békéscsaba-Mezőhegyes-Újszegedi vonalra. Buszpályaudvar: Makó-Orosháza-Battonya-Békéscsaba felé induló járatok.

Hosszabb belterületi túránk a centrumban elhelyezkedő Városháza elől indul. Szomszédságában található a Csanád Vezér szobor, a millenniumi emléktábla, a második világháborús emlékmű, Római katolikus templom, a belvárosi Park szép virágokkal és fákkal, benne az első világháborús emlékmű. Az Árpád utcán nyugat felé indulunk, érintjük a Városi Könyvtárat, amely városunk egyik patinás épületében működik. Tovább haladva a Petőfi utca sarkán áll a régi iskola eredeti ablakokkal, ép homlokzati díszekkel. A Petőfi utcán jobbra fordulva a Szabadság utcáig haladunk, melyen balra megyünk az első jobbra eső műútig (Sásháti út), amely átvezet a város másik részére, Reformátuskovácsházára. A vasúton áthaladva jobbra látható Béla-major. Az aszfaltozott utat követve elérünk a Móra utcáig, ahol jobbra fordulva a városrész központja felé haladunk a Kodály közön. A parókia és a református templom között érkezünk Reformátuskovácsháza Táncsics utcai központjába. Itt védelemre érdemes épületek találhatók, mint a hajdani Általános Iskola két épülete, a volt Posta épülete és néhány lakóház. Az iskola udvarán hatalmas öreg tölgyfa áll. A Táncsics Mihály utca 40. szám alatti iskola épülete előtt található a meleg vizes kút (Refi öreg kút), melyből évtizedeken keresztül meleg (50°C-os) víz folyt. A kút 539 méter mély, lúgos gázos víz folyt belőle, mellette a múlt században a Havas féle vendéglő állt, és a kút vizét kádas népfürdőként használták. Itt található a Református templom. A Táncsics utca végén, keleti irányban japánakác sor található. A központban az iskola mellett északra fordulva elérjük a temetőt, ahol megtalálható az 1848-as honvéd őrmester Jassik Lajos sírja. A temető mellett folyik a Kunágotai Szárazér, melynek túlsó partján szép tölgyes áll. Itt visszakanyarodunk a Mikes utcára, majd jobbra a Rákóczi utcán folytatjuk utunkat, mely az ipartelepi útra vezet. Áthaladunk a vasúti sínen, majd rögtön balra a Sármezey utcán először elhaladunk a Mezőkovácsházi nagyállomás épülete mögött. A Sármezey utcán érkezünk az Alkotmány utcára. Az Alkotmány utca végén, Mezőkovácsháza-Felső vasútállomáson található Sármezey Endre vasútmérnök emléktáblája. Az Alkotmány utcán déli irányba a központ felé haladva baloldalon a Hunyadi János Középiskola látható, az intézmény előtt Hunyadi János mellszobra áll. Mellette a 3. sz óvoda épülete, homlokzatán emléktábla. Még néhány 100 méter gyaloglás után megérkezünk a városközpontba, túránk végéhez.


Külterületi túrák

28. túra:

Útvonal: Városháza – Béla major – Kunágotai szárazér, ligeterdő – Sásháti dűlő – Reformátuskovácsházai temető – Kunágotai szárazér bóné dűlő – Mezőkovácsháza, Kaszaper műút – Babó major – Babó Lajos kastély – Érdűlő-Királyhegyesi szárazér híd – Elekes tanya (3 ház) – Körforgalom (Árpád u.) – Városháza

Távolság: 9 km, menetidő: gyalog: 3 óra; kerékpárral: 1 óra

Utunk a Városházától indul. A kijárattól balra a Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és parkja látható Csanád vezér szobrával és egy nőalakkal. Az útkereszteződésnél balra fordulunk, a római katolikus templom előtt, az Alkotmány utcára. Az Alkotmány utcán észak felé indulva jobboldalon a 3. keresztutca (Szabadság u.) sarkán elhaladunk a 3. sz óvoda épülete előtt, homlokzatán emléktábla. Mellette a Hunyadi János Közoktatási intézmény. Egyenesen tovább az Alkotmány utcán a Mezőkovácsháza-felső vasútállomáshoz érkezünk, falán Sármezey Endre-emléktábla. A vasúton áthaladunk és elérjük Béla majort, ahol szép erdei fenyők találhatók. Itt balra tartva követjük a betonozott utat és az egykori sertéstelep romjai előtt fordulunk jobbra a földútra. Rövidesen egy kis időszakos vízfolyást érünk el, a Kunágotai Szárazeret. Ennek jobb partján nyugatra fordulunk és egy szép liget erdőben haladunk a Sásháti dűlőig. Ezen megyünk jobbra az első földútig, melyről balra elérjük Reformátuskovácsháza (1969-ben egyesült a két település) északi szélét. Követjük a szép falusi házak sorát a Táncsics utca végéig, ahol jobbra a dűlőúton japánakác sor áll. A Táncsics utca közepe tekinthető Reformátuskovácsháza centrumának. Itt van a református templom. Vele szemben az általános iskola, a posta, és az óvoda. Az iskola udvarán hatalmas öreg tölgyfa áll. A Táncsics Mihály utca 40. szám alatti iskola épülete előtt található a meleg vizes kút. A Táncsics utcából tovább haladunk a Mikes utcáig, ahol balra kanyarodva néhány 100 méter után elérjük a reformátuskovácsházi temetőt, ahol Jassik Lajos 1848-as honvéd őrmester síremlékét láthatjuk. A temető előtt észak felé egy szép tölgyes felé vesszük az irányt, majd átkelve a már érintett Kunágotai Szárazéren balra megyünk ennek jobb partján. Ezt követjük egy nagyon hangulatos legelőként is használt nyáras erdőn át a Mezőkovácsházát Kaszaperrel összekötő műútig. Az úton átkelve jobbra láthatjuk a Mária Kápolnát, a bekötőút végén az egykor hozzá tartozó Babó majort és kastélyt. A major bejárata előtt jobbra fordulunk, azt megkerülve átmegyünk az egykori lóverseny- és ügetőpályán. Itt délnek fordulva a város felé az Érdűlőn haladunk. Nyugat felé tekintve látható a Királyhegyesi Szárazér, amely előtt egy kis dombon, a Templom-halmon kopjafa áll, a mögötte levő kiserdőben pedig az egykori Néplavór vagy Terafürdő. Mellette védett gyepsáv a Száraz-ér partján. A földút végén balra fordulva az Elekes-tanyánál ismét elérjük a műutat. Az út mentén beérünk Reformátuskovácsházára. A kövesút és a mellette folyó Királyhegyesi Szárazér között haladunk a körforgalomig. Jobboldalt egy magánkézben lévő szociális idősek otthona áll, a Szent István Otthonház homlokzatán Holocaust emléktábla. Az Árpád utcán a városközpont irányában elhaladunk a régi iskola mellett, ebben az épületben indult 1952-ben a gimnáziumi oktatás. Majd a KH bank után a védett épületben működő könyvtár mellett. Továbbhaladva visszaérkezünk a túra kiinduló pontjához, a Városháza elé.


29. túra:

Útvonal: Városháza – Pihenőpark-Kutaséri csatorna – Régi fácántelep – Pudlisi dűlő – Barackos út- Battonya, Mezőkovácsháza műút – Védett gyepsáv – Szociális otthon – Királyhegyesi szárazér – Henrik major – Vígh András kereszt – Alkotmány utca – Városháza

Távolság: 8 km, menetidő: gyalog: 3 óra; kerékpárral: 1 óra

Utunk a Városházától indul. A kijárattól balra a Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és parkja látható Csanád vezér szobrával és egy nőalakkal. Az útkereszteződésnél található a római katolikus templom. Vele szemben a másik oldalon, az Alkotmány utcán délnek indulunk. Balról a belvárosi parkot láthatjuk az I. világháborús emlékművel. Továbbhaladva a helyileg védendő épületben helyet foglaló középiskolai kollégiumot láthatjuk. Jobb oldalon a Művelődési Ház. A művelődési ház és a régi mozi (ma disco) előtt kialakított Történelmi Emléksétány mellett haladunk el. A lakótelepet elhagyva, a régi temető kriptasora előtt haladunk, ebben a temetőben van a kegyeleti emlékpark. A kriptasor után jobbra vezető betonút a Park Fürdőhöz felé vezet, mellette a Borostyán kemping. Továbbhaladva kiérünk a városból a Parkerdőbe. A parkerdő ligeteiben és tisztásain pihenő és játszóhelyek, sétautak szalonnasütő-helyek várják a természetkedvelő látogatókat. Itt átkelünk a Kutaséri csatorna hídján és a temető előtt áthaladunk a Battonyára vezető műúton. Előttünk látható az egykori fácántelepet is magába foglaló fiatal tölgyerdő. Ezt jobbról megkerülve a dűlőúton, Rákóczi major mellett elhaladva a Pudlisi dűlőt elérjük, amely párhuzamosan halad a Kutaséri csatornával. Keleti irányba tekintve a csatorna kanyarulatában ismeretlen síremlék látható. A földút végén a csatorna előtt jobbra fordulunk a Barackos útra, ahol régészeti feltárások voltak a múlt században. Itt kiérünk a Mezőkovácsházát Battonyával összekötő műútra, melyen átkelünk és az út mentén délre haladunk. Itt érintjük a helyileg védett gyepsávot. Néhány száz méter után jobbra kanyarodunk a 67-es major felé vezető kövesúton. Az első földúton jobbra térünk. Az úttól balra látható a major a hobbi kertekkel és a környék egyetlen nagyobb kiterjedésű erdeje, a Rajta-erdő (vagy ahogy a helyiek nevezik: Pipás-erdő). Az erdő előtt kanyarog a Királyhegyesi szárazér. Ismét műúthoz érünk, melyen balra fordulunk a Szociális otthon felé. A bejárat előtt jobbra követjük az utat és elérjük a Királyhegyesi szárazér hídját. Az ér jobb partján a városig húzódó hátság nagyon gazdag régészeti leletekben. Itt található a középkori Kovácsháza. Tovább menve elérjük Henrik majort, majd az ér hídján át a majori műúton visszatérünk a Mezőkovácsházát Battonyával összekötő közútra. Itt található a Vígh András kereszt, mely előtt visszakanyarodunk a Mezőkovácsházi Parkerdő felé és az Alkotmány utcán át visszaérkezünk a Városházához.