Bibliográfia

 • Csanádi István: Mezőhegyesi műemlékek és emlékezések (Mezőhegyes, 1996)
 • Csekonics József: Praktische Grundsätze die Pferdezucht betreffend. Pest, 1817. (A lótenyésztés gyakorlati alapelvei)
 • Ruisz Gyula: A mezőhegyesi állami ménintézet alapításának története (Temesvár, 1888).
 • Tóth István: Mezőhegyes 200 éve (Bp.: Mezőgazd. Kiadó, 1986.)
 • Borbás Lajos: Mezőhegyesi közkatonák (Mezőhegyes, 1973.)
 • Vági Gábor: Mezőhegyes: Kardos Sándor képeivel (Bp.: Századvég, 1994.)
 • Sz. Bozsik Nóra (szerk.): Mezőhegyes lótenyésztésének története 1785-1985-ig (Mezőhegyes, 1985.)
 • Mezőhegyes képes albuma (szerk. Hollós László) (Mezőhegyes, 1999.)
 • 100 éves a mezőhegyesi Cukorgyár (Bp.: Interpress, l989.)
 • Balanyi Miklós: Lámpások voltak… (Mezőhegyes, 1996.)
 • Mezőhegyes műemlékek (prospektus)
 • Bajnai István: A mezőhegyesi Katolikus Egyházközség története (Mezőhegyes, 1998.)
 • Bajnai Beke István: Gonzeczky János és az 1848/49-es szabadságharc (Mezőhegyes, 1999.)
 • Bajnai István: A mezőhegyesi Szent György plébániatemplom (Mezőhegyes, 1995.)
 • Mezőhegyesi füzetek sorozat:
 • Balanyi Miklós: A mi utcánk (1999)
 • Kovács János: Volt egyszer egy cukorgyár (2000)
 • Tarkó Gábor: Menedéke volt a szökevényeknek, s börtöne a hazafiaknak (Mezőhegyes 1848-49-ben)(2001)
 • Kerekes György: Cselédek, summások, szakmányosok (2002)
 • Templomaink (2003)
 • Balanyi Miklós: Az elbocsátó iskolapadok (2004)
 • Gyermekszemmel (2005)
 • Tarkó Mihályné: Kezek dicsérete (2006)
 • Kalmár Edit: A Kendergyár (2007)
 • A Városért” (2008)
 • Kovácsné dr. Faltin Erzsébet (szerk.): Családtörténetek (2009)